מוצרים

המידע על מוצרים המוצג כאן מיועד לשימוש של אנשי מקצוע בתחום הבריאות והתעשיה, מטופלים וצרכנים, בישראל בלבד. למדינות מחוץ ישראל עשויים להיות דרישות תקן ונוהלי רישום שונים המחייבים שימוש והצגת מידע שונה. תרו תעשייה רוקחית בע"מ וחברות הבת שלה אינן אחראיות לכל מקרה של שימוש ו/או הסתמכות על המידע המופיע כאן (ראוהצהרת ויתור משפטי)


The product information presented here is intended for use by healthcare professionals, industry professionals, patients and consumers in Israel only. Countries outside Israel may have different regulatory requirement and review practices that may require the use and availability of different information. Taro Pharmaceuticals Israel, Inc. and its affiliates can take no responsibility for the reliance on or use of any information contained herein see our Legal Disclaimer


תנאי שימוש   |   Terms of Use   |   קישורים   |   Safe Harbor Statement